Hayata her zaman "HAZIR" olun...
Bizi Arayın! 0 312 286 50 05

Hava Akım Hızı Ölçümü

 Hava Akım Hızı:

İş yerinde termal konforu sağlamak ve sağlığa zararlı olan gaz ve tozların ortamdan uzaklaştırılması için uygun hava hızı akımı oluşturulmalıdır. Uygun bir çevre ısısının seçilmesinde hava akımlarının da dikkate alınması gerekir. Çünkü vücut ile çevresindeki hava arasında hava akımın etkisi ile ısı transferi olur. Anemometre cihazı ile ölçülür.

Şimdi de Sıcaklık, nem, hava akım hızı ve radyant ısının birbiri ile ilişkileri üzerinde duralım.

İşyerlerinde, çalışanların büyük bir kısmının (%80), ısı hissi bakımından  kendilerini en rahat hissettikleri şartlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu şekilde termal konfor bölgesi kavramı ortaya çıkmıştır.

Termal Konfor Bölgesi; Çalışanın, faaliyetini sürdürmesi esnasında en rahat durumda olabilmek için gerekli termal konfor şartlarının üst ve alt sınırlar arasında olan bölgedir. Bu bölgeyi etkileyen faktörler şöyle sıralanabilir:

  • Ortam sıcaklığı,
  • Ortamın nem durumu,
  • Hava akım hızı,
  • Yapılan işin niteliği,
  • Çalışanın giyim durumu,
  • Çalışanın yaşı ve cinsiyeti,
  • Çalışanın beslenmesi,
  • Çalışanın fiziki durumu,
  • Çalışanın sağlık durumu,

Bunalım bölgesi: İnsanların vücutlarından ısı atmalarının zorlaşması sebebiyle, bunalma hissettikleri sıcaklık ve bağıl nem kombinasyonları bölgesidir.