Hayata her zaman "HAZIR" olun...
Bizi Arayın! 0 312 286 50 05

Hava Tankların Periyodik Testi

Yasal zorunluluğa göre, hava tanklarının güvenlikle çalışmalarını sağlamak üzere; montajdan sonra ve çalıştırılmadan önce kompresörler üzerinde yapılacak değişiklik ve büyük onarımlardan sonra periyodik olarak yılda bir kontrol ve deneyleri standartlara uygun bir şekilde yaptırılmalıdır.

Yönetmelik

Hava Tanklarının Testi (Yılda Bir)Basınçlı kapların kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından, imalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlamadan önce veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra en az 3 ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanılmaya başlamadan önce ve herhalde periyodik olarak yılda bir yapılır. Kontrol ve deney sonuçları düzenlenerek bir raporda belirtilir ve bu raporlar işyerlerinde saklanır. (İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği Madde: 223)