Hayata her zaman "HAZIR" olun...
Bizi Arayın! 0 312 286 50 05

Kazanların Periyodik Testleri ve Raporlandırılması

İşyerinde önceden tesbit edilmiş, risk kaynakları üzerinde uzman elemanlarca yapılacak ilk kuruluş ve  müteakip  PK ’ lar  ile istenmeyen durumların önüne geçmenin  amaçlandığı açıktır.  Bu temel kabulden hareket  ile iş güvenliği mevzuatımızda daha önceden elde edilmiş tecrübelerden yararlanılarak risk kaynakları belirlenmiş ve bu bölümleri tamamen örterek riskleri izole edecek şekilde çeşitli  PK’lara  yer verilmiştir. Mevzuatımızda  PK’lar ile bazen gereksiz sayılabilecek detaylara yer veren ve bazen de  gerekli detayların ve açıklayıp düzenleyici bilgilerin yer alacağı yönetmeliklere ihtiyaç gösteren bir takım düzenlemeler bulunmaktadır. Bu periyodik kontrollere işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili çeşitli düzenlemeler getiren mevzuatlarda  yer alan (sağlık muayeneleri, havalandırma, kazanlar, basınçlı kaplar, elektrik tesisatları, vb.)  periyodik kontroller misal olarak gösterilebilir.

Yönetmelik

Madde 207 - Buhar ve sıcak su kazanlarının; imalinin bitiminde,  monte edilip kullanılmaya başlamadan önce,  kazanlarda yapılan değişiklik veya onarım veya revuzyonlardan sonra,  yılda bir periyodik olarak ve en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeden önce,  kontrol ve deneyleri,  ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılacak ve sonuçları sicil kartına veya defterine işlenecektir.

Madde 208 - Her işveren,  işyerlerindeki kazanlar için bir sicil kartı veya defteri tutacak,  bunlara,  yapılan onarım,  bakım ve deneyleri,  günü gününe işleyecektir.

Madde 209 - Kazanların hidrolik basınç deneyleri,  en yüksek çalışma basıncının en çok 1, 5 katı ile yapılacak,  kontrol ve deneylerin sonucu uygun bulunmayan kazanlar,  uygunluk sağlanıncaya kadar kullanılmayacaktır.

Madde 223 - Basınçlı kapların kontrol ve deneyleri,  ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından,  imalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce,  veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra,  en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanmaya başlanmadan önce ve herhalde periyodik olarak yılda bir yapılır. Kontrol ve deney sonuçları,  düzenlenecek bir raporda belirtilir ve bu raporlar işyerlerinde saklanır.

Madde 244 - Kompresörlerin güvenlikle çalışmalarını sağlamak üzere; kompresörlerin montajından sonra ve çalıştırılmasından önce,  kompresörler üzerinde yapılacak değişiklik ve büyük onarımlardan sonra,  periyodik olarak yılda bir kontrol ve deneyleri,  ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılacak ve sonuçları,  sicil kartına veya defterine işlenecektir. Kompresörlerin her kademesinde basınç deneyi,  o kademede müsaade edilen en yüksek basıncının 1, 5 katı ile yapılacaktır.