Hayata her zaman "HAZIR" olun...
Bizi Arayın! 0 312 286 50 05

Odyometri (İşitme Testleri)

Gürültünün devamlı bulunduğu ortamda çalışma kişide yorgunluk, iş veriminin düşmesi, zihinsel etkinliklerde yavaşlama, konsantrasyon bozukluğu, hareketlerin engellenmesi gibi bir çok olumsuz etki bırakmaktadır. Gürültülü ortamda çalışmaların bitmesi zamanla bu olumsuz etkileri ortadan kaldırır. Gürültü, iç kulakta kohleanın içinde bulunan işitme tüycüklerinde haraplaşmaya neden olur. Hiçbir zaman yıpranan ve haraplaşan tüycüklerde yenileme olmamaktadır. Bu haraplaşma daha çok tiz frekanslar dediğimiz 4000 ile 6000 Hz arasında sıkça görülmektedir. Dolayısıyla önce tiz frekanslardan başlayarak kalıcı işitme kaybı oluşur. Kişi çalıştığı ortamdan ayrılsa bile geri dönüşümü mümkün değildir.

Odyometrik Muayene: İşitmenin ölçülmesi ve işitme fonksiyonlarının değerlendirilmesidir.

Odyometre: İşitme ölçümlerinde kullanılan cihazlardır.

Saf Ses Odyometri: Odyometri tarama testleri yapılırken her iki kulağın ayrı ayrı  250-500-1000-2000-4000-6000 Hz frekanslarında hava yolu, 500-1000-2000-4000 Hz frekanslarda da  Kemik yolu işitme eşikleri tespit edilir. Hava ve kemik yolu işitme eşiklerine göre, kaybın derecesi ve nedeni tespit edilmektedir.

Odyometri sonuçlarının değerlendirilmesinde saf ses ortalamasının yanında 4000-6000 Hz’deki işitme eşikleri de  göz önünde tutularak   özellikle gürültüye bağlı meslek hastalıklarının oluşumu izlenebilmektedir. Gürültüye bağlı işitme kayıplarının kalıcı olduğu düşünüldüğünde her yıl periyodik olarak odyometri taramaları yaptırılmalıdır. Tarama sonuçları  bir önceki işitme eğrisiyle karşılaştırılmalıdır.

Testin sessiz kabin içerisinde yapılmasına ve kabin gürültü seviyesinin 30 dB SPL li aşmamasına dikkat edilmelidir. İşitme testlerinin yapılması ve değerlendirilmesi odyometrist tarafından yapılmalıdır.

İmpedans Odyometri: Orta kulak basıncını ölçmeye yarayan testtir. Uygulanması çok kolaydır, bebeklere dahi yapılabilir. Ölçümün yapılabilmesi için kulak zarının delik olmaması gerekir. Dış kulak yoluna sokulan bir prob ile orta kulaktaki basınç ölçülür. Sonuç olarak bir grafi ve basınç değeri elde edilir. Bu grafide normalde bir tepe noktası vardır ve bu tepe noktasının 0 (sıfır) değerinde olması gerekir. Eğer tepe noktası var ancak 0 üzerinde değilse basınç düşüklüğü ve zarda hafif çökme var demektir. Eğer hiç tepe noktası yok ise basınç çok fazla düşmüş ve zarda çok fazla çökme var demektir. Basınç değeri olarak -50 ila +50 arası normal değer olarak kabul edilir. Orta kulak iltihaplarında ve özellikle çocuklarda sık görülen geniz eti ya da alerjiye bağlı basınç problemlerinde basınçta düşme görülür.

-Kompliyans: Absorbe olan (zar tarafından emilen) ses enerjisi miktarı.

-İmpedans: Yansıyan  (zardan geri dönen) ses enerjisi miktarı.

-Normal bir orta kulak sisteminin statik impedansı 0.30-1.60cc arasında değişir.

Timpanometri: Orta kulak sisteminin değişkenliğinin ölçümüdür. Timpanogram timpanometrinin sonuç grafiğidir. Üç tip timpanogram vardır.

1) Tip A Timpanogram: Kulak zarının 0 mm H2O atmosfer basıncında maksimum kompliyans gösterdiği zamanki timponogramdır. Yani orta kulak sistemi en uygun konumdadır. Ses iletimi en iyi normal atmosfer basıncında gerçekleşir.

Tip As:A tipi timpanogram elde edilir ancak pik noktası basıktır. (örn.Otoskleroz)

Tip As:<>A tipi timpanogram elde edilir ancak pik noktası aşırı yüksektir.(örn.Kemikcik zincirinde kopukluk) olmak üzere iki tipi vardır.

2) Tip B Timpanogram: Sivri bir tepesi olmayan ve düz eğri şeklinde elde edilen bir Timpanogramdır. Yüksek impedans ve düşük kompliyans söz konusudur. Genellikle orta kulaklarında sıvı olan hastalar için karakteristiktir.

3) Tip C Timpanogram:  -100 ve -400 mm H2O basınçlar arasındaki maksimum kompliyans noktasının var olduğu Timpanogramdır. Tip A Timpanogram gibi sivri bir eğri vardır. Bu östeki tüpü disfonksiyonu olan hastalar için tipiktir

Yönetmelik

Gürültülü işlerde çalışacak işçilerin, işe alınırken, genel sağlık muayeneleri yapılacak, özellikle duyma durumu ve derecesi ölçülerek, kulak ve sinir sistemi hastalığı olanlar ile bu sistemde arızası bulunanlar ve hipertansiyonlular, bu işlere alınmayacaklardır. Ancak doğuştan sağır ve dilsiz olanlar, bu işlere alınabileceklerdir. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 78/4)