Hayata her zaman "HAZIR" olun...
Bizi Arayın! 0 312 286 50 05

Solunum Fonksiyon Testi (SFT – Spirometri)

SFT: Solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek iş yerindeki gaz, toz, duman gibi çalışanların maruz kaldıkları akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski taşıyan durumların tespiti için kullanılır.  Ayrıca sonradan tedavisi zor veya imkansız olabilecek hastalıklara yakalanma risklerinin  ve  akciğer grafisinin klinik açıdan değerlendirilebilmesi için uygulanır.
SFT genel olarak  akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyonel durumunu objektif olarak ölçmeye yarar. Solunum fonksiyon testi spirometre cihazı ile yapılır.

SFT ile akciğerlerin alabildiği hava hacmi ve bu havanın akciğere alınması ve verilmesi esnasında yapılan güçlü solunum faaliyeti ile oluşturulan hava akım hızı ölçülebilir. Bu iki parametre birçok hastalığın tanısında son derecede önemli ipuçları vermektedir.

Astım veya KOAH (Kronik bronşit, amfizem) hastalarında akciğerleri tamamen hava ile doldurduktan sonra yapılan çok güçlü ve hızlı bir nefes verme sırasında ölçülen akım hızlarında normal sağlıklı bireylere göre azalma olduğu belirlenir ve bu azalma oranına göre hastalık tanısı konulabildiği gibi hastalığın ağırlık derecesi de belirlenir. Ayrıca bu hastaların tedavisinin takibinde yapılan testler ile tedavinin başarısı ve yıllar içerisinde hastalığın seyri somut olarak izlenebilir.

SFT Hangi Durumlarda Yapılır? 

1. Nefes darlığı, öksürük, hışıltılı solunum varlığında,

2. Muayene bulguları ve akciğer grafisine göre kuşkulanılan tanıyı desteklemek için,

3. Göğse ait doğumsal yada sonradan gelişen deformitelerin solunuma etkisini araştırmak için,

4. Teşhis edilmiş KOAH, astım, kalp yetersizliği ve solunum kaslarını tutan hastalıkların seyrinin ve tedavinin etkinliğinin izlenmesi için,

4. Solunum hastalığı nedeniyle maluliyet değerlendirmesi yapmak için,

5. Akciğer hastalığı yönünden risk taşıyan kişi ve grupların taranması (Örneğin sigara içenler, maden ocaklarında çalışanlar, çalıştığı ortamda zararlı gaz soluyan işçiler) için,

6. Genel anestezi ve ameliyata bağlı solunumsal komplikasyon risklerinin önceden belirlenmesi ve riskli hastalarda ameliyat öncesi dönemde gerekli olan tedbirlerin alınmasını sağlamak için, SFT yapılmalıdır.