Hayata her zaman "HAZIR" olun...
Bizi Arayın! 0 312 286 50 05

Termal Konfor Ölçümü

Termal Konfor bir iş yerinde çalışanların büyük çoğunluğunun sıcaklık, nem, hava akımı gibi iklim koşulları açısından bedensel, gerekse zihinsel faaliyetlerini sürdürürken belirli bir rahatlık içinde bulunmalarını ifade eder. Yasal zorunluluğa göre, uzmanlar tarafından periyodik olarak yapılır.

Çalışma ortamlarında ısı etkilenmeleri ve konforsuz ortam şartları, iş kazalarının artmasına ve verimin azalmasına sebep olmaktadır.

Çalışma ortam şartlarının tespiti için termal konfor ölçümleri, insanın ortamla ısı alışverişine etki eden dört temel parametrenin ölçümü yapılarak gerçekleştirilir.

Havanın Sıcaklığı: Ortamın sıcaklığının ya da soğukluğunun bir  ölçüsüdür.  Kuru termometre cihazı ile ölçülür.

Havanın Nemi: Havadaki nem miktarı mutlak ve bağıl nem olarak ifade edilir. İş sağlığı açısından bağıl nemin önemi büyüktür. Genel olarak bir iş yerinde bağıl nem %30 ile %65 olmalı ve bu sınırı aşmamalıdır. Higrometre cihazı ile ölçülür.

Hava Akım Hızı: İş yerinde termal konforu sağlamak ve sağlığa zararlı olan gaz ve tozların ortamdan uzaklaştırılması için uygun hava hızı akımı oluşturulmalıdır. Uygun bir çevre ısısının seçilmesinde hava akımlarının da dikkate alınması gerekir. Çünkü vücut ile çevresindeki hava arasında hava akımın etkisi ile ısı transferi olur. Anemometre cihazı ile ölçülür.

Termal Radyasyon: Termal radyasyon vücudun çevreyle olan termal dengesini açıklar. Çevrede herhangi bir obje, vücut sıcaklığından çok farklı sıcaklıktaysa örneğin  vücut sıcaklığından çok düşük bir sıcaklıkta ise insandan çok büyük bir miktar ısı radyasyonu yayımına neden olur. Ancak obje vücut sıcaklığının çok üstündeyse insan radyasyon yoluyla çok miktarda ısı alır. Glob Termometre cihazı ile ölçülür.

Termal Konfora etki eden diğer faktörler;

  • Yapılan işin niteliği (ağır veya hafif iş olması)
  • Çalışanın fiziki ve ruhi yapısı (zayıf, şişman, sakin, heyecanlı,  tez canlı, v.s.)
  • Kişinin sağlık durumu (Hasta veya sağlıklı olması)
  • Çalışanın giyim durumu (Kalın veya ince giymiş olması)
  • Çalışanın beslenme durumu (Yapılan işe uygun veya uygun olmayan beslenme)