Hayata her zaman "HAZIR" olun...
Bizi Arayın! 0 312 286 50 05

Titreşim Ölçümü (El, Kol, Tüm Vücut)

Titreşim yayan makine ve el aletlerinde çalışmak çalışanlarda elde hissizlik oluşmasına ve beyaz parmak gibi meslek hastalıklarına neden olmaktadır. Ayrıca titreşime maruz kalan çalışanlarda psikolojik rahatsızlıklar da görülmektedir. Çalışanların titreşime maruz kalmaları sonucu ortaya çıkabilecek riskleri önlemek amacı ile işletmelerde titreşim ölçümleri yapılmalı ve ulusal ve uluslararası mevzuatlar kapsamında değerlendirilerek gerekli önlemler alınmalıdır.

  • El-kol titreşimi
  • Vücut titreşimi

Firmamız işyerlerinde el kol ve vücut titreşim ölçümlerini yapmakta ve bu sonuçları 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve 23.12.2003’te yürürlüğe giren Titreşim Yönetmeliği’nde verilen maruziyet sınır ve maruziyet etkin değerleri kapsamında değerlendirmektedir.

 El – kol titreşimi: İnsanda el–kol sistemine aktarıldığında, işçilerin sağlık ve güvenliği için risk oluşturan ve özellikle de, damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozukluklarına yol açan mekanik titreşimdir.

El – kol titreşimi için;

1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri 5 m/s2,

2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri 2,5 m/s2.

Bütün vücut titreşimi: Vücudun tümüne aktarıldığında, işçilerin sağlık ve güvenliği için risk oluşturan, özellikle de, bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşimdir.

Bütün vücut titreşimi için;

1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri 1,15 m/s2,

2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri 0,5 m/s2.