Eğitim Hizmetleri

Başkent Akademi eğitim anlayışı olarak iki yönlü katılımcı bir eğitim modelini prensip haline getirmiş ve alanında uzman kişilerce eğitimleri mevzuata uygun halde planlayan bir kurumdur.

Eğitim konularına göre; eğitim alanlarında, eğitimin planlama ve organizasyonu yapılır ve katılımcılara ‘Katılımcı Belgesi’ verilir. Mevzuata göre İş Güvenliği Uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu tehlike gruplarına göre farklılık göstermektedir. İş güvenliği kurulu oluşturma zorunluluğu ise 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerleri için mecburidir.

Fakat bu kapsam dışında kalan  çalışan sayısı 50’nin altında olan kurumlarda iş güvenliği eğitimi verilmesi ve işyerinde risk analizi değerlendirmesi yapılması yasal bir zorunluluktur. Firmalarda meydana gelebilecek iş kazalarından sonra ilk sorgulanacak belgeler, sağlık raporları, eğitim kayıtları ve risk analizi raporları olmaktadır.

Bu iki temel faaliyetin haricinde kalan başka yapılması gereken faaliyetler de mevcuttur ve bunlar “işyeri risk değerlendirmesi” kapsamında ortaya çıkarılmaktadır.

Eğitim başlıkları aşağıdaki gibidir;
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Yönetmeliği gereği verilmesi gereken tüm zorunlu eğitimler(link olacak)
 • İş Kazalarından Doğan Cezai Ve Hukuki Sorumluluklar
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgilendirme Eğitimi
 • İş Kazalarının Oluşumu, İnceleme ve Değerlendirme Prensipleri
 • Tehlike Ve Risk Analizi Eğitimi
 • Acil Durumlarda Alınması Gereken Önlemler
 • Kişisel Koruyucu Malzeme Seçimi Ve Kullanımı
 • Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Alaınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri
 • Elektrik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
 • El Aletlerinin Kullanımında İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri
 • Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
 • Basınçlı Kaplar, Kazanlar, Kompresörler ve Tüplerde İş Güvenliği Önlemleri
 • Makine ve Tezgahlarla Çalışmalarda Alınması Gereken İş Güvenliği Önlemleri
 • Atölyelerde Yapılan Çalışmalarda Alınması Gereken İş Güvenliği Önlemleri
 • Kaldırma, Taşıma, İstifleme ve Depolamada Güvenlik Önlemleri
 • Ergonomi ve ofis ergonomisi, ekranlı araçlarla çalışmalarda ergonomi eğitimi
 • Sağlık ve güvenlik işaretleri
 • Patlayıcı Maddelerle Çalışmalarda Alınacak İş Güvenliği Tedbirleri
 • Radyasyon Güvenliği Eğitimi
 • Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
 • İş Makinelerinde İş Güvenliği Önlemleri
 • Şantiyelerde Güvenli Giriş ve Çıkışlar
 • Şantiyelerde Çevre Tertip ve Düzenin Önemi
 • Yüksekte Çalışmalarda Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
 • Kazı ve Çukur Emniyeti
 • Yerüstü maden işlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği önlemleri
 • Prefabrik Montajında Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
 • Tünel Yapımında Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
 • Bakım ve Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tutulması Gereken Kayıtlar
 • Fiziksel Risklere Karşı Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
 • Meslek hastalıkları ve korunma yöntemleri
 • Yüksekte güvenli çalışma eğitimi (saha uygulamalı)
 • Yangın ve yangından korunma eğitimi (saha uygulamalı)
 • Teorik Yangın Eğitimi
 • Davranış odaklı tehlike-güvenlik eğitimi
 • Tehlike bilinçlendirme eğitimi
 • Acil durum tatbikatı eğitimi (işyeri saha uygulamalı)
 • Etkileşimli temel ilkyardım eğitimi (Sağlık Bakanlığı Onaylı Sertifikalı)
Foto Galeri

Çalışanlara verilecek eğitim, işyerinin faaliyet alanına göre aşağıdaki ve benzeri konulardan seçilir;

a) Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
b) İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
c) Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
d) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
e) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
f) Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
g) İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
h) Kişisel koruyucu alet kullanımı,
i) Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
j) Uyarı işaretleri,
k) Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
l) Temizlik ve düzen,
m) Yangın olayı ve yangından korunma,
n) Termal konfor şartları,
o) Ergonomi,
p) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
r) İlk yardım, kurtarma.

Scroll to Top