Mobil Sağlık Taramaları

Sağlık teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, sağlık hizmetlerine daha kolay ve erişilebilir bir şekilde ulaşmayı mümkün kılmaktadır. Mobil sağlık taramaları da bu teknolojik gelişmelerden biridir ve insanlara sağlık durumlarını izleme ve önleyici tedbirler alma fırsatı sunar. Bu makalede, mobil sağlık taramalarının ne olduğu, avantajları ve sağlık izleme alanındaki önemi hakkında bilgi vereceğiz.

Mobil Sağlık Taramaları Nedir?

 • Akciğer Grafisi
 • Odiometri Testi (İşitme Testi)
 • Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
 • EKG
 • Göz Muayenesi (Refrakrometre İle)
 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • Tam İdrar Tahlili (TİT)
 • Tetanoz Aşısı
 • Kanda Kurşun
 • İdrarda Fenol
 • İdrarda Hippürik Asit
 • ALT
 • AST
 • GGT
 • Üre
 • Kreatinin
 • Bun
 • Diğer Laboratuvar Tetkikleri,…

Gezici İSG Sağlık Taraması, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında mobil olarak yapılan tıbbi kontrollerdir. İşverenler, çalışanların sağlık durumlarını düzenli olarak takip etmek ve işyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla Gezici İSG Sağlık Taraması hizmetlerine başvururlar. Bu taramalar, işçilerin işle ilgili risklere karşı uygunluğunu değerlendirmek, meslek hastalıklarını önlemek, erken teşhis ve tedavi imkanı sunmak gibi önemli amaçları taşır. Bu makalede, Gezici İSG Sağlık Taraması’nın önemi, içeriği, işleyişi ve avantajları ele alınacaktır.

İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların işyerinde güvenli ve sağlıklı bir şekilde çalışmalarını sağlamak amacıyla önemli bir konudur. İşverenler, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak çalışanların güvenliğini ve sağlığını korumakla yükümlüdür. Bu çerçevede Gezici İSG Sağlık Taraması, işyerinde mobil olarak yapılan tıbbi kontrollerin sağlandığı önemli bir hizmettir.

Gezici İSG Sağlık Taraması, bir iş yerine gidilerek çalışanların sağlık durumlarının düzenli olarak değerlendirilmesi sürecidir. Bu taramaların başlıca amacı, işçilerin işle ilgili risklere karşı uygunluğunu belirlemek ve işyerindeki sağlık risklerini erken teşhis ve tedavi ile minimize etmektir. Gezici İSG Sağlık Taraması, işyeri bünyesinde sağlık birimleri bulunmayan veya sağlık hizmetlerine kolay ulaşımı mümkün olmayan iş yerlerinde de uygulanan etkili bir yöntemdir.

Gezici İSG Sağlık Taraması kapsamında yapılan tıbbi kontroller ve işlemler genellikle şunları içerir:

 1. Genel Sağlık Muayenesi: Tıbbi ekipler, çalışanların genel sağlık durumunu değerlendirmek için detaylı bir muayene yaparlar. Kan basıncı, nabız, solunum hızı gibi temel sağlık parametreleri kontrol edilir.
 2. Kan ve İdrar Tahlilleri: Kan ve idrar tahlilleri, çalışanların kan değerlerini ve vücut fonksiyonlarını değerlendirmek için yapılır. Bu tahliller, hastalıkların erken teşhisini sağlayarak zamanında müdahale imkanı sunar.
 3. Solunum Testleri: İşyerinde solunumla ilgili riskler söz konusuysa, solunum testleri yapılır. Bu testler, çalışanların akciğer fonksiyonlarını değerlendirerek solunumla ilgili problemleri tespit eder.
 4. İşitme Testleri: İşyerlerinde gürültülü ortamlarda çalışanlar için işitme testleri yapılır. Bu testler, işitme kaybını erken tespit etmek ve gerekli önlemleri almak için önemlidir.
 5. Görme Testleri: Görme testleri, işyerlerinde ekran karşısında uzun süre çalışanların ve görsel odak gerektiren işlerde çalışanların göz sağlığını değerlendirmek için yapılır.
 6. Diğer Uygun Testler: İşyerindeki işle ilgili özel risklere bağlı olarak, ilgili ek testler ve taramalar yapılabilir. Örneğin, radyasyona maruz kalan çalışanlar için radyasyon taramaları, kimyasal maddelerle çalışanlar için kimyasal madde taramaları gibi.

Gezici İSG Sağlık Taraması’nın önemi oldukça büyüktür. Bu taramalar, işçilerin işle ilgili risklere karşı uygunluğunu değerlendirmek ve erken teşhis imkanı sağlamak açısından büyük avantajlar sunar:

 1. İş Sağlığının Korunması: Gezici İSG Sağlık Taraması, çalışanların iş sağlığını korumaya yönelik önemli bir adımdır. Erken teşhis ve tedavi ile işyerindeki sağlık riskleri minimize edilir ve işçilerin sağlık durumları düzenli olarak takip edilir.
 2. Meslek Hastalıklarının Önlenmesi: İşyerindeki risklerin tespit edilmesi ve çalışanların düzenli olarak değerlendirilmesi, meslek hastalıklarının önlenmesine katkı sağlar. Potansiyel sağlık sorunları erken aşamada tespit edilir ve tedavi edilir.
 3. İş Kazalarının Azaltılması: İşçilerin sağlık durumunun düzenli olarak kontrol edilmesi, iş kazalarının önlenmesinde önemli bir faktördür. Sağlıklı çalışanlar, işyerinde daha dikkatli ve güvenli davranır ve iş kazalarının riski azalır.
 4. İşverenlerin Yasal Yükümlülüklerini Yerine Getirmesi: İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Gezici İSG Sağlık Taraması, işverenlerin yasal düzenlemelere uyumunu sağlar ve işyerindeki sağlık ve güvenlik standartlarının yükseltilmesine yardımcı olur.
Mobil Sağlık Taramalarının Avantajları

Mobil sağlık taramalarının sunduğu birçok avantaj vardır:

 • Erişilebilirlik: Mobil cihazlar sayesinde sağlık taramaları ve veri takibi kolaylıkla yapılabilir. Bu, sağlık hizmetlerine erişimi artırarak sağlık hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlar.
 • Anlık İzleme: Mobil sağlık taramaları, sağlık verilerini anlık olarak takip etme imkanı sağlar. Bu sayede sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olmak ve erken uyarılar almak mümkündür.
 • Önleyici Sağlık: Kişiler, mobil sağlık taramaları sayesinde sağlık risklerini önceden tespit edebilir ve önleyici tedbirler alabilirler. Bu da hastalıkların önlenmesine katkı sağlar.
 • Sağlık Bilinci: Mobil sağlık taramaları, kişilerin kendi sağlık verilerini takip etmelerini teşvik eder ve sağlık bilincini artırır.
Foto Galeri

Sağlık İzleme Alanındaki Önemi

Sağlık izleme, bireylerin kendi sağlık durumlarını anlık olarak takip etmesini ve sağlık verilerini kaydetmesini sağlar. Mobil sağlık taramaları, bu izleme sürecini daha kolay ve etkili hale getirir. Aynı zamanda, kronik hastalıkları olan veya risk altında olan bireyler için düzenli izleme ve takip imkanı sunar. Sağlık izleme, hastalıkların erken teşhisi ve tedavi süreçlerinin daha etkin yönetilmesi için önemlidir.

Sonuç

Mobil sağlık taramaları, sağlık izleme alanında önemli bir adım olarak karşımıza çıkmaktadır. Teknolojinin sunduğu bu avantajlar sayesinde bireyler, kendi sağlık verilerini takip edebilir, sağlık bilincini artırabilir ve hastalıkların önlenmesine katkı sağlayabilirler. Mobil sağlık taramalarının sağlık hizmetlerinin geleceğinde önemli bir rol oynayacağı kesindir.

Eğer siz de sağlık durumunuzu yakından takip etmek ve sağlıklı bir yaşam sürmek istiyorsanız, mobil sağlık taramalarını deneyimlemek için çeşitli sağlık uygulamalarını keşfedebilirsiniz.

Scroll to Top