İşyeri Sağlık Taramasında Nelere Bakılır?

İşyeri sağlık taramaları, çalışanların sağlık durumlarını değerlendirmek ve iş yerindeki güvenliği sağlamak amacıyla düzenli aralıklarla yapılan önemli bir uygulamadır. Bu taramalar, çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığını izlemek, potansiyel sağlık risklerini belirlemek ve çalışma ortamında meydana gelebilecek sağlık sorunlarını önlemek için gereklidir. Bu makalede, işyeri sağlık taramalarında nelere bakıldığına dair önemli bilgileri ele alacağız.

 1. Genel Sağlık Muayenesi: İşyeri sağlık taramalarının temel bileşenlerinden biri, çalışanların genel sağlık durumlarının değerlendirilmesidir. Bu muayene, çalışanların boy, kilo, kan basıncı, nabız hızı gibi temel sağlık göstergelerinin ölçümünü içerir. Genel sağlık muayenesi, çalışanların fiziksel olarak iş yerindeki görevleri yerine getirebilecek durumda olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur.
 2. Meslek Hastalıkları ve Ruh Sağlığı Değerlendirmesi: İşyeri sağlık taramalarında, çalışanların meslekleriyle ilişkili olabilecek meslek hastalıkları ve iş stresi gibi ruh sağlığı sorunlarına yönelik değerlendirmeler yapılır. Bu değerlendirmeler, çalışanların iş yerindeki çalışma koşullarına uyum sağlayabilme kapasitelerini gözlemlemeye yardımcı olur.
 3. Göz ve İşitme Testleri: Bazı işlerde, çalışanların işitme ve görme yetenekleri büyük önem taşır. Bu nedenle, işyeri sağlık taramalarında göz ve işitme testleri yapılarak çalışanların bu konudaki performansları değerlendirilir. Özellikle gürültülü iş ortamlarında çalışanların işitme yeteneklerine yönelik düzenli kontrollerin yapılması önemlidir.
 4. Solunum Sistemi Değerlendirmesi: Solunum sistemi, birçok işyerinde önemli bir sağlık riski oluşturan bir konudur. Toz, kimyasal maddeler veya diğer tehlikeli maddelere maruz kalan çalışanların akciğer fonksiyonları düzenli olarak değerlendirilir.
 5. Kan ve İdrar Testleri: İşyeri sağlık taramalarında, bazı işlerde madde bağımlılığı veya bulaşıcı hastalıkların varlığını tespit etmek amacıyla kan ve idrar testleri talep edilebilir. Bu testler, iş yerindeki çalışanların ve diğer çalışanların sağlığını korumak açısından büyük öneme sahiptir.
 6. Aşı Durumu: İş yerinde çalışanların aşılanma durumu, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için büyük önem taşır. Bu nedenle, işyeri sağlık taramalarında çalışanların aşı durumları da değerlendirilir ve eksik aşıları tamamlamaları teşvik edilir.
 7. Ergonomi ve İş Yeri Düzeni Değerlendirmesi: İşyeri sağlık taramaları sırasında iş yerinin ergonomisi ve düzeni de değerlendirilir. Çalışanların iş yapma koşullarının fiziksel olarak uygun ve güvenli olması, sağlık ve performansları açısından önemlidir.
 8. Psikososyal Değerlendirme: İşyeri sağlık taramalarında sadece fiziksel sağlık değil, aynı zamanda psikososyal sağlık da değerlendirilir. Çalışanların iş stresi, ruh sağlığı ve iş tatmini gibi psikolojik faktörler göz önünde bulundurulur.

İşyeri sağlık taramaları, işverenlerin çalışanların sağlık durumunu takip etmelerine ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alabilmelerine yardımcı olur. Ayrıca, çalışanların sağlık sorunlarını erken tespit etmek ve tedavi etmek için önleyici bir yaklaşım sunar. Bununla birlikte, işyeri sağlık taramalarının gizlilik haklarına saygı gösterilerek ve yasal düzenlemelere uygun şekilde yapılması önemlidir.

İşyeri Sağlık Taramalarında genelde istenen sağlık tetkikleri şunlardır;

 • AKCİĞER GRAFİSİ
 • SOLUNUM FONKSİYON TESTİ (SFT)
 • ODYOMETRİ (İŞİTME TESTİ)
 • GÖZ TARAMALARI
 • TAM KAN SAYIMI (HEMOGRAM en az 18 PARAMETRE)
 • TAM İDRAR TETKİKİ
 • KANDA VE İDRARDA AĞIR METAL ANALİZİ
 • BİYOKİMYA KAN TESTLERİ (Karaciğer, Böbrek Fonksiyon Testleri, ALT, AST, GGT, Üre Kreatinin, Bun, Ürik asit, Kolesterol…..)
Scroll to Top